Psykososialt miljø

Prosjekter – #heltnormalt

Leangen Kulturbarnehage skal arbeide for at hvertbenkelt barn skal få en god selvfølelse og fornuftig selvbevissthet. De skal lære å respektere hverandre og lære hvordan man skal omgå andre slik at alle har det bra.

Det er mange måter å arbeide med dette på. Ut fra alder og de forutsetninger barna har, lages hvert år spennende, interessante og morsomme prosjektplaner med disse målsetningene.