Barnehageåret 2023 – 2024

18. august

12. og 13. oktober

26. januar

24. mai (denne fraviker fra skoleruta)