I barnehageåret 2024 – 2025 er barnehagen stengt:

Mandag 12. august planleggingsdag
Fredag 11.oktober planleggingsdag
Tirsdag 24.desember t.o.m. onsdag 1. januar – juleferie
Fredag 31.januar planleggingsdag
Onsdag 16. april t.o.m. mandag 21. april – påske
Torsdag 1. mai Arbeidernes dag
Torsdag 29.mai Kristi Himmelfart
Fredag 30. mai Vedtektsfestet feriedag
Mandag 9. juni 2.pinsedag
Torsdag 23. juni planleggingsdag
Fredag 24. juni planleggingsdag
Uke 28 og 29 barnehagen har sommerferiestengt