Paletten er avdelingen for oss mellom 3 og 6 år. I dag er det 38 barn og 7 gode, trygge og stabile voksne.

Avdelinga har tilgang til store flotte lokaler med mange muligheter for kreativ og fysisk utfoldelse i mindre eller større grupper. Rommene er tilrettelagt slik at de hjelper oss med å gi et helhetlig tilbud i henhold til barnehageloven og rammeplanen for barnehager.

Bygger’n

Der det stimuleres til konstruksjonslek og lek med språk og matematikk.

Atelieret

Der det alltid ligger til rette for formingsaktiviteter med mange materialer og redskaper.

Minihjemmet

Vi har valgt å skape et lite miniatyrhjem på et av våre fagrom, der barna i samspill med hverandre kan prøve ut og forestille seg ulike familiære situasjoner.

Forskerkroken

Her undersøkes alt som fatter interesse. Frøet, edderkoppen, snø, is vann, blomster m.m. Internett, mikroskop og måleredskaper hjelper.

Teateret

Der scenen alltid er klar, og skapene fulle av kostymer, hånd- og fingerdukker, utstyr til bordteater og mange instrumenter.

Allrommet

Et rom som er godt egnet til fysisk aktivitet. Her er det klatrevegg og alt til forskjellig ballspill. Rommet brukes også til større forestillinger

Lesekroken

Mellom mye aktivitet kan det være godt å slappe av med en bok.

Sanserommet

Rommet kan transformeres og gi mange ulike sanselige opplevelser. Lyd, lys og bilder via projektor skaper stemning.