Paletten er avdelingen for oss mellom 3 og 6 år. I dag er det 38 barn og 7 gode, trygge og stabile voksne.

Avdelinga har tilgang til store flotte lokaler med mange muligheter for kreativ og fysisk utfoldelse i mindre eller større grupper.

Bygger’n

Der det stimuleres til kreativ konstruksjonslek med blandt annet Lego, Briomec, togbane og Yovo.

Atelieret

Der det alltid ligger til rette for tegning, maling, leire, perling, klipp og lim med mer.

Minihjemmet

Vi har valgt å skape et lite miniatyrhjem på et av våre fagrom, der barna i samspill med hverandre kan prøve ut og forestille seg ulike familiære situasjoner.

IKT

Her vi blir kjent med bruken av digitale verktøy.

Teateret

Der scenen alltid er klar.

Allrommet

Der de fleste aktiviteter er mulig.

Lesekroken

Mellom mye aktivitet kan det være godt å slappe av med en bok.

Forskerkroken

Utstyr og materiell som finnes her er med tanke på utforsking knyttet til natur, miljø og teknologi.

Hvert barn er unikt, og vi skal se enkeltbarnet. Sammen som gruppe skal vi jobbe med å utvikle barnas selvbilde, og hjelpe dem til å se og utvikle egne ressurser. Dette jobber vi mot ved å fokusere på sosial kompetanse, språk, barns medvirkning, pedagogisk dokumentasjon og foreldremedvirkning.