Våre arbeidsmåter er nært knyttet til vårt pedagogiske grunnsyn og skal komme til uttrykk i det daglige samspillet med barna. I de ulike kapitler i årsplanen og på hjemmesiden kommer det frem hvordan vi arbeider innenfor spesifikke fag, men i tillegg ønsker vi å fremheve følgende arbeidsmåter og metoder.

  • Ukentlige refleksjonsmøter setter vår praksis under lupen og gjør oss bevisst på og reflektert over våre handlinger.
  • Primærkontaktordning sikrer tett oppfølging av hvert enkelt barn og dets familie.
  • Hver gruppe har nytt fagfokus hver uke knyttet til profilområdene. Pedagogene synliggjør dette i ukeplanen. Aktivitetene evalueres. Planer og dokumentasjon legges ut på kommnuikasjonsplattformen Vigilo.
  • Vi har flere prosjekter over lengre perioder gjennom året for hver gruppe. Tema er tilpasset både barnas interesser og utviklingsnivå. Prosjekt er supert. Prosjektene gir mulighet til fordypning, og gir ny kunnskap og mange fine impulser til egen aktivitet. De gir ulike erfaringer med bruk av inne- og uterom, rekvisita og lekemateriell. Alle prosjektplaner legges ut på vår hjemmeside og Vigilo.
  • Alle gruppene har faste turdager der de oppsøker ulike kulturlandskap, bymiljø, natur, eller de søker kulturelle opplevelser som teater, konserter og utstillinger.
  • Familiearrangement som synliggjør hva barna får oppleve i barnehagen. Da dokumenteres prosesser, produkter vises frem og aktiviteter deles. Vi har bl.a. kulturfestival, matfestival, adventsstund for besteforeldre og juleforestilling. 
  • Hvert år har personalet sitt eget utviklingsprosjekt. Dette for å styrke egen kompetanse innenfor det tema eller fag vi føler behov for.