Personalet dokumenterer det pedagogiske arbeidet og synliggjør innholdet i barnehagen både som grunnlag for vurdering og videre planlegging, og for at interessenter som foreldre og tilsynsmyndigheter skal få innblikk i virksomheten. God pedagogisk dokumentasjon beskriver mål og aktivitet. Den synliggjør prosesser og progresjon i personalets arbeid med barns utvikling. Både mens vi lager dokumentasjon og etterpå, skjer det en refleksjonsprosess over det tilbud barna i barnehagen vår får.

For barna vil tilgjengelig, god dokumentasjon hjelper på hukommelsen og bidrar i språkutviklingen, og det gir inspirasjon til lek og aktivitet.

•Pedagogisk dokumentasjon kan f.eks være praksisfortellinger i tekst eller bilder knyttet til fag eller lovtekst.

•Prosessdokumentasjon er gjerne med bilder og tekst om prosessen som har foregått.

•Enkeltstående bilder eller film av hendelser, lek og aktiviteter brukes som grunnlag for samtaler med barna eller foreldrene.

•Infoskjermer i garderobene viser bilder fra dagen gir foreldrene god innsikt og et samtalegrunnlag for seg og sitt barn.

•Hjemmesiden vår og KidPlan viser dokumentasjon fra prosjekt, turer og arrangementer

•MMS eller varslinger i KidPlan kan gi øyeblikksbilder av barna og deres aktivitet til foreldrene.

•Virksomheten vises frem på alle årlige familiearrangement.