Søk om barnehageplass

Du søker om barnehageplass gjennom nettsidene til Trondheim kommune. Trykk på knappen under for å gå direkte til søknadsskjemaet. Søk barnehageplass

Velkommen som søker i Leangen Kulturbarnehage

HOVEDOPPTAK

Søknadsfrist for å bli med på hovedopptaket er 1. mars.

OVERFLYTTING

Frist for å søke barnehageplass i forbindelse med overflyttingsopptaket er 1. februar. Dette opptaket gjelder for de som allerede har barnehageplass, men som ønsker overflytting til annen barnehage.

SUPPLERENDE

Opptak til ledige plasser skjer gjennom hele året. Det gjelder for barn med eller uten plass som søker utenom de fristene som gjelder for hovedopptak og overflyttingsopptak. Det sendes ikke ut avslag på supplerende opptak. Søknaden er aktiv til man takker ja til tilbud om plass, eller ut kalenderåret. 

Alt opptak er samordnet med Trondheim kommune, og skal derfor søke barnehageplass ved å gå inn på Trondheim kommune sin nettsider. Søkeportalen heter Vigilo.

Felles kriterier for oss og alle Trondheimsbarnehagene:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
  2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-1 og 4-4, annet og fjerde ledd. Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra barne- og familietjenesten
  3. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/stenging i løpet av barnehageåret, skal prioriteres. Barn som mister plassen ved en planlagt nedleggelse eller permisjon/stenging ved barnehageårets slutt, vil bli ivaretatt ved hovedopptak/overflyttingsopptak.

I våre vedtekter finner du våre opptakskriterier i § 21.

Prisen på heldags barnehageplass hos oss er regulert av statlig fastsatt makspris og kommunale føringer. I tillegg kommer kostpenger. Ordinære, tilsvarende kommunens, moderasjonsordninger gjelder for søsken.

NB! Alle som ikke har fått plass i barnehagen ved årets slutt, må søke på nytt etter 1. januar.