Med fortiden inn i fremtiden

Vi utroper med stolthet at vi er kulturbarnehagen. Alle ansatte i denne barnehagen vil og skal jobbe for meningsfylte barnehagedager der drama, musikk og forming inngår som naturlige ingredienser i lek, aktiviteter og læring. Det skal oppleves internt og eksternt. I utviklingsprosjektet 2022 2023 tok vi et dypdykk i teori om hva de estetiske fag beriker barna med. Oppdatert på ny fagkunnskap fikk vi en boost til å anvende disse fagene også på nye måter. Vi fikk en utvidet forståelse av hvordan de estetiske opplevelsene vi la tilrette for med barna, var til stor glede, men også til hjelp. Hjelp i det allmenpedagogiske arbeidet som har til hensikt å styrke barna på alle utviklingsområder. Barna trenger sosial kompetanse for å kunne bidra til et godt psykososialt miljø. Det ligger mye følelser i estetiske opplevelser, og vi mener fellesopplevelser og samarbeidsoppgaver i est.fagene styrket gruppen. Gleden og spenningen i skapeprosesser og stoltheten over å kunne sette spor i form av f.eks musikk, bilder, figurer og historier styrket både barnas selvfølelse og gruppefølelse. Alle i personalgruppen ble bedre til å skape permanente, mobile og flyktige verksted for å gi barna nye impulser, ideer og erfaringer til bruk i egen lek og aktivitet. 

Vår nye innsikt gjorde oss også oppmerksom hvor store disse fagene innen drama, musikk og forming er, og vi vil lære enda mer. Vi støtter oss til Nils Arne Eggens «Go´fot-teori», og tenker at det vi er gode til skal vi bli enda bedre til.

Vi skal i årene 2023 2026 samhandle med Dronning Maud høyskole (DMMH) i et regionalt kompetanseløft (ReKom) for progressiv og god utvikling. Dette prosjektet har to viktige målsettinger

Vi skal utvide vår kunnskap om, og evne til å praktisere med de estetiske fagene

Vi skal få mot til å lede prosesser med de estetiske fagene

(se planen for utviklingsprosjektet under fanen «Utviklingsprosjekt 2023 – 2026»)