Vi mener at barnet best kan begripe gjennom å gripe. Aristoteles: ”Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det.” Altså ønsker vi å legge til rette for flersanselige erfaringer i leken, læringen og danningsprosessene.

Profilområdene skal oppleves i hverdagen og personalet skal gå aktivt inn for å bruke fagene knyttet til profilområdene både som metode og for sin egenverdi. Hver uke sørger pedagogene for å vektlegge et av fagene for sin barnegruppe. Fagfokuset rullerer slik at alle gruppene sikres gode opplevelser, aktiviteter, inspirasjon og kunnskap i alle disse fagene.

Vi vektlegger livsmestring gjennom:

• Fysisk aktivitet og matglede
• Estetiske fag: drama, musikk og forming

Dette gjøres i en kontekst som fremmer sosial kompetanse