Vi mener at barnet best kan begripe gjennom å gripe. Aristoteles: ”Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det.” Altså ønsker vi å legge til rette for flersanselige erfaringer i leken, læringen og danningsprosessene.

Profilområdene skal oppleves i hverdagen og personalet skal gå aktivt inn for det. Vi vektlegger livsmestring gjennom:

• Fysisk aktivitet, matglede og sosial kompetanse
• Estetiske fag: drama, musikk og forming