Vi mener at barnet best kan begripe gjennom å gripe. Vi ønsker å legge til rette for flersanselige erfaringer i leken, læringen og i danningsprosessene.

Profilområdene skal oppleves i hverdagen, og personalet skal gå aktivt inn for å bruke fagene knyttet til profilområdene både som metode og for sin egenverdi. Dette gjøres i en kontekst so fremmer sosial kompetanse. Hver uke sørger pedagogene for å vektlegge et eller flere av fagene for sin barnegruppe. Fagfokuset rullerer slik at alle gruppene sikres gode opplevelser, aktiviteter, inspirasjon og kunnskap i alle disse fagene.

Vi beriker altså hverdagen i barnehagen gjennom:

• De estetiske fagene drama, musikk og forming
• Fysisk aktivitet og matglede