Spretten er avdelingen for barn mellom 0 og 3 år. I dag består avdelingen av 24 barn og 8 engasjerte, trygge og kompetente voksne.

Avdelinga har tilgang til store flotte lokaler med mange muligheter for kreativ og fysisk utfoldelse i mindre eller større grupper. Rommene er delt inn for å gi de yngste barna ro i sin lek og utforsking.

”Sanserommet”

Svart himmel med blinkende stjerner, store speil i barnas høyde og madrasser og puter på gulvet gjør dette til et rom med muligheter for sanseopplevelser og ulike stemninger.

”Minihjemmet”

Vi har valgt å skape et lite miniatyrhjem på et av våre fagrom, der barna i samspill med hverandre kan prøve ut og forestille seg ulike familiære situasjoner.

”Flexi”

Det største rommet på avdelingen. Rommet er delt inn i ulike soner og innbyr til ulike former for lek og aktiviteter. Konstruksjon, togbane, fri fantasilek og bordaktiviteter som spill og forming

”Kloss`n”

Store myke byggeklosser og madrasser å hoppe i gir barna ulike fysiske utfordringer i leken.

”Grønnrommet”

Her spiser grønngruppa sine måltider og etterpå kan de ha en rolig lekestund før leggetid. Grønngruppa har også sine samlingsstunder rundt bordet eller på gulvet her. Rommet blir også mye brukt til formingsaktiviteter for de minste.

”Sovestua”

Med hvert sitt lille soverom med sikkerhetsnett over blir det både trygt og koselig mørkt. En voksenperson passer og sjekker jevnlig de sovende små. Soveløsningen er ergonomisk for oss voksne og behagelig for barna.

”Stellerommet”

Er som de fleste andre stellerom, men vi har også et godt brukt plaskebasseng.

«Lesekroken»

Med halvvegger er dette området avskjermet for å kunne tre inn i bøkenes verden. Her er det tilgjengelige bøker tilpasset alderen 1-3 år

I de første leveårene trenger barn trygghet og stabilitet samt tilstedeværende og forutsigbare omsorgspersoner. Barn lærer og erfarer noe nytt hver dag, og bruker kroppsspråk og mimikk for å kommunisere med andre. På Spretten er vi bevisste på å ta barns perspektiv for å kunne forstå hva barnet ønsker å uttrykke. Hverdagen i barnehagen vil være preget både av forutsigbarhet samt meningsfulle utfordringer.

Dette jobber vi mot ved å fokusere på sosial kompetanse og utvikling, språk, barns medvirkning, pedagogisk dokumentasjon og foreldremedvirkning.