Alle barna skal ha det bra i barnehagen. Tilstedeværende, veiledende og støttende ansatte skal sørge for det. Vår plan #heltnormalt med alle de underliggende temaprosjekter er til god hjelp. Se under menypunktet planer.

Alle ansatte er godt kjent med «Trygghetssirkelen»(COS) og har bakgrunnskunnskap fra boka «Se barnet innenfra» (Brandtzæg, Torsteinson, Øiestad 2013) og bruker dette for støtte og hjelp til hvert enkelt barn og for å fremme et godt psykososialt miljø for barna. I dette arbeidet er også foreldresamarbeidet viktig.