Alle barna skal ha det bra i barnehagen. Tilstedeværende, veiledende og støttende ansatte skal sørge for det. Vår plan #heltnormalt med alle de underliggende temaprosjekter er til god hjelp.