Trondheim kommune

– Utvikling og kvalitetssikring av barnehagesektoren
– Samordnet opptak for barnehageplass

Samarbeid med DMMH (høyskole for barnehagelærerutdanning)

– Studenter i praksis bidrar til faglig oppdatering og til et bevisst og kyndig personale, både for de som jobber her og for de som utdanner seg. Økt erfaring og kompetanse i veiledning er en verdifull ressurs innad i personalgruppa og i foreldresamarbeidet.
– 1.klasse-studenter er hos oss i oktober og januar, 2.klasse-studenter i mars og april og 3.klasse-studenter i november og desember

Foreldresamarbeid både på individnivå og på gruppenivå.

Minimum 1 -2 foreldresamtaler i året. Det blir sendt ut oppfordring til å skrive seg på tidspunkt for samtale via Vigilo. Foreldre kan også når som helst melde behov for samtale. Se plan for foreldresamarbeid.

 

 

Aktuelle barneskoler

Vi samarbeider med de skolene barna våre skal begynne på for å bidra til en god overgang.


Tverrfaglig team og Barne- og familietjenesten

Ved behov søker vi hjelp og støtte i tverrfaglig team i barne-og familietjenesten i Trondheim kommune for å sikre en best mulig utvikling for barnet og dets foreldre.