Trondheim kommune

– Utvikling og kvalitetssikring av barnehagesektoren
– Samordnet opptak for barnehageplass

Samarbeid med DMMH (høyskole for barnehagelærerutdanning)

– Studenter i praksis bidrar til faglig oppdatering og til et bevisst og kyndig personale, både for de som jobber her og for de som utdanner seg. Økt erfaring og kompetanse i veiledning er en verdifull ressurs innad i personalgruppa og i foreldresamarbeidet.
– 1.klasse-studenter er hos oss i oktober og januar, 2.klasse-studenter i mars og april og 3.klasse-studenter i november og desember

Foreldresamarbeid både på individnivå og på gruppenivå.

Se egen plan for dette på hjemmesiden.

Aktuelle barneskoler

Vi samarbeider med de skolene barna våre skal begynne på for å bidra til en god overgang.


Barnehagelaget og Barne- og familietjenesten

Hjelper oss å hjelpe barnet og dets foreldre ved behov