Avd. Paletten for 3-5-åringer og avd. Spretten for 1-2-åringer har flere leke- og aktivitetsrom med tilpassede leker og annet materiell. Rommene inspirerer innenfor spesielle fagområder, ref RP sine 7 fagområder. Rommene kalles Teateret, Atelieret, Sanserommet, Forsker-kroken, Allrommet, Byggern, Klossen, Kjøkkenet og Minihjemmet. I tillegg er det god plass for lek og utforsking i begge avdelingenes flexiareal.

Lekeplassen ute innbyr til variert og allsidig lek og fysisk aktivitet. Den har variert underlag og er godt beplantet slik at vi har ulike soner ute. Lekeapparater, utescene, gapahuk og en stor grillhytte er også på lekeplassen.

Utenfor barnehagens gjerder er Leangen idrettsanlegg med fotballbaner, skøytebaner, aktivitetshaller og friarealer godt egnet til fysisk utfoldelse, også med ski og akebrett. Det er også en opparbeidet tursti rett utenfor barnehagens gjerder med retning både mot skog og fjære.