Det skal være trygt og godt å gå i barnehagen. Personalet har kunnskap om HMS. De jobber forebyggende og er øvet i håndtering av uønskede situasjoner.

•Hele personalet tar Sikkerhetskortet hvert år. Også vikarer og studenter må gjennomføre dette digitale kurset med sluttest. 

•Personaletgjennomfører jevnlig kurs i førstehjelp, brannvern og i livredning i vann.

•Personalet risikovurderer det fysiske miljø og aktiviteter.

•Brannvernuke i uke 38.

•Vi har beredskapsgruppe og egen beredskapsplan. Vi gjør vurderinger av trusselbildet til LK.

•Vi bruker PBL HMS og PBL Mentor som digitalt hjelperedskap.

•Livsmot, livsglede og god helse skal bygges med god omsorg, godt kosthold, tilstrekkelig hvile og fysisk aktivitet ute og inne. Personalet bidrar også til at barn oppdras til en god selvfølelse med respekt for andre og utvikler sosial kompetanse. 

•Plan for utvikling av sosial kompetanse og et godt psykososialt miljø. Plan og prosedyrer for forebygging og håndtering av mobbing.