Ulike typer vurderingsarbeid foregår i en kontinuerlig prosess mellom planlegging og praksis. Det finnes også hjelpeverktøy utarbeidet av andre som vi benytter oss av.

  • Ukentlige refleksjonsmøter med personalet.
  • Egne utviklingsprosjekt hvert år. Vi lærer av egen praksis og bygger på med kunnskap og kompetanse for å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet.
  • Udir – ståstedsanalyse
  • Udir – System for kompetanseutvikling
  • Udir – språk mye mer enn bare prat
  • Foreldreundersøkelse
  • Arbeidsmiljøundersøkelse
  • Vurderingsarbeid ut fra årsplan hvert halvår
  • Observasjon og vurdering av barnets ståsted som grunnlag for individuell oppfølging og progresjon i planarbeid og praksis.
  • Barnesamtaler med 4-5 åringene avdekker erfaringer og synspunkter som vektlegges i utforming av nye planer og fokus i arbeidet.