Våre arbeidsmåte er nært knyttet til vårt pedagogiske grunnsyn og skal komme til uttrykk i det daglige samspillet med barna. Ukentlige refleksjonsmøter setter vår praksis under lupen og gjør oss bevisst på og reflektert over våre handlinger.

Spesifikke arbeidsmåter:

•Primærkontaktordning sikrer tett oppfølging av hvert enkelt barn og dets familie.

•Vi har fagdager hver uke. Pedagogene har ansvar for den didaktiske planen for dagen. Aktivitetene evalueres. Gruppene rullerer på å bruke rommene Atelieret, Teateret, Sanserommet,  Forsker-kroken, Allrommet, Kjøkkenet og Minihjemmet. Aktiviteter knyttet til disse rommene kan flyttes utendørs. Rommene er skapt med tanke på rammeplanens 7 fagområder (1. Kommunikasjon, språk og tekst, 2. Kropp, bevegelse, mat og helse, 3. Kunst, kultur og kreativitet, 4. Natur, miljø og teknologi, 5. Antall, rom og form, 6. Etikk, religion og filosofi, 7. Nærmiljø og samfunn)og på våre profilområder. Dokumentasjon fra fagdagene legges ut på kommunikasjonsportalen Vigilo.

•Vi har flere prosjekter over lengre perioder gjennom året for hver gruppe. Tema er tilpasset både barnas interesser og utviklingsnivå. Prosjekt er supert. Prosjektene gir mulighet til fordypning, og gir ny kunnskap og mange fine impulser til egen aktivitet. De gir ulike erfaringer med bruk av inne- og uterom, rekvisita og lekemateriell. Alle prosjektplaner legges ut på vår hjemmeside og Vigilo

•Alle gruppene har faste turdager der de oppsøker ulike kulturlandskap, bymiljø, natur, eller de søker kulturelle opplevelser som teater, konserter og utstillinger.

•Familiearrangement som synliggjør hva barna får oppleve i barnehagen. Da dokumenteres prosesser, produkter vises frem og aktiviteter deles. Vi har bl.a. kulturfestival, matfestival, adventsstund for besteforeldre og juleforestilling. 

•Hvert år har personalet sitt eget utviklingsprosjekt. Dette for å styrke egen kompetanse innenfor det tema eller fag vi føler behov for.