Med fortiden inn i fremtiden

Helt siden 2008 har vi etablert oss som kulturbarnehagen. Det ble gjennom nytt bygg, navneskifte og flere ansatte manifestert at vi vil og skal jobbe for meningsfylte barnehagedager der drama, musikk og forming skulle inngå som naturlige ingredienser i lek, aktiviteter og læring. Vi ønsker at dette skal oppleves internt og eksternt. Under pandemien ble det utfordrende med samarbeidsprosjekter i barnegruppene og personalgruppen, og kulturarrangement i og utenfor barnehagen ble satt på vent.

Vi har jobbet godt og intenst med utviklingsprosjektet Trygghetssirkelen i to og et halvt år nå og kjenner at det vi har tilegnet oss av kunnskap og erfaringer har blitt en naturlig del av vårt daglige arbeid.

Nå når pandemien har sluppet taket, har vi stor iver etter å gjenoppta og utvide bruken av de estetiske fagene. Vi skal profilere oss med dem. bruke dem for å uttrykke oss, og la dem inngå i lærings- og danningsprosesser i også alle de andre fagområdene. Om det skal handle om sosial kompetanse, språk, samfunn og kultur, historieformidling, matematikk eller filosofi, så kan vi og vil vi anvende de estetiske fagene som også blir kalt kunstfagene.

Tema for barnehageåret 2022 – 2023 blir derfor:

Kunstfag og estetiske hendelser – fordi de beveger oss og utvikler oss